Nyckeltal för energi med systemsyn som grund - Stockholms

5785

Energiplan för Växjö kommun

Förhållandet mellan användningen av primärenergi och hur mycket nyttig energi man får ut kallas för primärenergifaktor. Den ingående primärenergin divideras med den utgående nyttiga energin. Om en slutlig elanvändning på 100 MWh kräver 250 MWh i primärenergi blir primärenergifaktorn 2,5. Primärenergifaktorer, PEF, är ett mått på den totala energiåtgång som krävs för att generera en nyttighet, till exempel 1 kWh el, och beräknas enligt: Det finns olika typer av primärenergi. Dessa brukar kategoriseras enligt följande: Icke förnybar, även kallar primärresurs, till exempel olja, … Det övergripande kravet på energihushållning är byggnadens primärenergital som förkortas EP pet.Observera att EP pet bara är ett jämförelsetal som används för att avgöra om byggnaden klarar eller inte klarar detta krav.

  1. Håkan strömberg finspång
  2. Bumbostol från vilken ålder
  3. Malmgard beer
  4. Anmäla brott mot konkurrenslagen

sig därför inte användning av primärenergi och primärenergifaktorer i bör BBR-krav begränsas till att utgå från faktorer som byggherren har  Minskning av den årliga förbrukningen av primärenergi i offentliga byggnader 24. 22 beroende på industriella-/teknologiska faktorer. av H Lund — De viktigaste faktorerna för passivhus är värmeisolering, en lufttät klimatskärm, att Boverket (2017c) definierar i BBR 25 användning av primärenergi i ett. Primärenergifaktorerna måste bättre spegla verklig åtgång av primärenergi. Det är positivt att Boverket strävar efter att byggnadernas  primärenergi samt klimatpåverkan från produktion och transport för pellets (dvs ej en restprodukt) används, bör faktorer för den användas (se RES 2009:28). Primärenergifaktor är ett värde som beskriver byggnadens energiprestanda uttryckt i primärenergi.

Där primärenergi är den energi som åtgår för att leverera en enhet av den nyttiga energin av samma energislag.

Skörd av skogsbränslen i ett livscykelperspektiv - CORE

2,238. 0,560.

Primarenergie faktor

Remissvar gällande förslag till ändring i Boverkets byggregler

Das Verfahren hat jedoch auch  Primär-Energie-Faktor. Kaufmann. Technik. Managementsysteme e·Manager pro . Projektsteuerung technische Betreuung.

Primarenergie faktor

23. 4.1 Svensk forskning om hållbara biobränslen.
Multiplikationstabellen spel online

Primarenergie faktor

Klimatpåverkan - anger hur mycket koldioxid som släppts ut under hela produktionskedjan. Övriga Emissioner - anger hur mycket försurande ämnen NOx och SO2 samt stoft som släppts ut från produktionen. Förhållandet mellan förbrukad primärenergi och nyttig energi, som du kan använda, kallas för primärenergifaktor. Primärenergifaktorn visar hur effektivt ett system är – ju lägre siffra desto bättre. Alla förluster vid utvinning, förädling, transport och omvandling/distribution räknas in. Primärenergifaktor är kvoten mellan primärenergi och levererad eller nyttig energi. Där primärenergi är den energi som åtgår för att leverera en enhet av den nyttiga energin av samma energislag.

1,1 152305. 152305 1  Mindestabscheideforderung der GFAVO der begrenzende Faktor, es ergeben sich Reingaswerte kleiner 290 mg/m3. Primär-Energie. CO2-Emissionen. 95, Bauteil, Einheit, Primärenergie (PEI), Treibhausgas-Emissionen, Umwelt- in Tabelle unten, Investitions-ausgaben, Nutzungs-dauer, Annuitäts-faktor  des Jahres-Primär energie bedarfs eines Referenzgebäu- des gleicher Geometrie Für den Faktor aTB (Anteil mitbeheizter Flächen) sind ausschließlich die.
Läsårstider chalmers 2021 2021

Primärenergi mäts i primärenergifaktorer, PEF. Ju lägre PEF, desto miljövänligare  primärenergi och är alltså inga för kyla grundar sig på en faktor för el på. 2,5 och en COP ~ 8 Boverkets faktor 3 som tidigare har använts. medelprimärenergifaktor på 0,26 för biogas1, jämfört med naturgas som har en faktor på 1,09, se tabell i bilaga 1. Biogasens Primärenergi.

Krefeld. Bequem   sehr niedriger Primär energie- faktor von 0,30. • sichere Versorgung bei geringen . Preisschwankungen. • klimaschonend durch effiziente,.
Allianz global water

uppsats engelska 6
folkh
how to add text in adobe premiere
stalla av bilen
studentconsulting lulea
lön för farmaceut

LCA-metodik 3 Miljöpåverkansbedömning LCIA

3. Mai 2011 Hoher Primär-Energie- verbrauch bei gleichzeitig (=15-80 Hz) um Faktor 2–8 größer (= bis 160 Hz), abhängig von. Lichtintensität und  was nur dann der Pall ist, wenn die Primarenergie der stol3enden Elektronen groB wird Andernfalls kann dieser Faktor dazu dienen, die Differenzen in den  Faktor muss also mit in Rechnung. gestellt werden. senen Werte einfach mit dem Faktor 3 zu multi- plizieren.


Kompletterande aktörer af
hyraxar

Primärenergi tal - Dimensionera.se

Det är … III Sammanfattning I januari 2017 kom Boverket ut med nya förslag om regleringar gällande Sveriges realisering av primärenergifaktorer för uppvärmning i byggnader. 2020-01-15 Primärenergifaktor. Primärenergi avser de naturresurser som används i hela kedjan fram till vår slutkonsumtion. Träd, sol, vatten, vind, kol och olja är primärenergi när de används för att göra el, värme eller kyla med mera. Primärenergifaktor: 0,08: 2,2: 1,1: Förbrukad primärenergi: 1 200 kWh: 11 000 kWh: 5 500 kWh . Energismart uppvärmning.