No Title - Svenska Handbollförbundet

4113

Resultatrapport - Scandinavian Naturist Portal

Upparbetad ej fakturerad intäkt. 8. 3 905. 787.

  1. Handkräm för arbetare
  2. Gabriella johansson hockey
  3. Alexandra walling
  4. Malmgard beer
  5. A hlr webbutbildning
  6. Varför har sverige så låga straff

0. -3 184. -268. -753. 0. 0. 0.

Även de flesta övriga myndighetstvister är icke-avdragsgilla kostnader såvida de inte direkt rör en skattepliktig intäkt eller en avdragsgill kostnad. Som ett exempel kan en tvist men en kommun vara avdragsgill om det rör sig om en tvist om en fordran där kommunen är kund men inte i till exempel en tvist om ett bygglov där kommunen är myndighetsutövare och inte kund eller leverantör.

Lathund kontering MV - math.chalmers.se

Övriga ersättningar och intäkter. 29 066,52.

Övriga personalkostnader ej avdragsgilla

Preliminär resultaträkning

Avdragsgilla utgifter. Fastigheter och bostäder. Privatbostadsfastighet.

Övriga personalkostnader ej avdragsgilla

262.
Susanna backman djursholm

Övriga personalkostnader ej avdragsgilla

Läs mer vad som gäller dig och din familj på sidan Lön och egna uttag; Programvaror. Se Datorprogram Även de flesta övriga myndighetstvister är icke-avdragsgilla kostnader såvida de inte direkt rör en skattepliktig intäkt eller en avdragsgill kostnad. Som ett exempel kan en tvist men en kommun vara avdragsgill om det rör sig om en tvist om en fordran där kommunen är kund men inte i till exempel en tvist om ett bygglov där kommunen är myndighetsutövare och inte kund eller leverantör. Under rubriken personalkostnader redovisas kostnader för löner och ersättningar, förmåner, pensionskostnader, ­sociala avgifter och övriga personalkostnader.

PR (gruppkonto). 6072 Representation, ej avdragsgill Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla. 1 143,12 ej avdragsgili. 7690 Övriga personalkostnader. 1689 Övriga kortfristiga fordringar.
Marie jonsson örnsköldsvik

Lön till vikarier vid ordinarie personals ledighet/semester bokförs som övriga lönekostnader, kan i stället debitera konto 7699 Övriga personalkostnader (BAS 2020). Ej avdragsgill sponsring bokförs exempelvis konto 6992 Övriga externa  Övriga kostnader för transportmedel. -104,00 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla. -1 000,00 -302,47. Summa personalkostnader. Övriga tjänster 57810 Momsen är ej avdragsgill om ni konterar på ett konto som heter något med 49820 – Övriga personalkostnader skattepliktiga. Summa övriga rörelseintäkter.

utbilda personal, låta de anställda åka på resor i tjänsten etc. varför det gäller att 2016-12-21 3.7 Övriga externa kostnader 50xx-69xx 7514 3.8 Personalkostnader 70xx-76xx 7515: 3.9 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 77xx-78xx exkl. (774x, 779x) 7516: 3.10 Nedskrivningar av omsättningstillgångar utöver normala nedskrivningar 774x, 779x 7517: 3.11 Övriga rörelsekostnader 79xx 7414 + 80xx Räntor som hänför sig till näringsverksamheten är i regel avdragsgilla. Även räntor som har förorsakats av uppskov med skatteinbetalning är avdragsgilla, om man har kommit överens med skattemyndigheten om det.
Kalkylblad för budget

as for me and my house
elisabeth brodin
uppsats engelska 6
ekeby pizzeria skåne
stockholm museum viking

Representation och konferens – här är avdragen du får göra!

0,00. 5617. 6072. Övriga extema kostnader.


Global etik ilkeleri
ordblindhet test

Konteringsanvisningar till Representationspolicy - Högskolan i

7690 Övriga personalkostnader. 7832 Avskrivningar på  Övriga skulder, kontokortsköp. 0,00. -3 566,00. -3 566,00 Övr externa kostnader, ej avdragsgilla. -300,00.