Omskärelse är stympning av barn – oavsett kön GP

7091

KVINNLIG KÖNSSTYMPNING ELLER OMSKÄRELSE - DiVA

Den förstnämnda typen bör egentligen kallas könsstympning, eftersom det är ett vida mer långtgående ingrepp än den manliga varianten. länder där kvinnlig könsstympning är vanligt förekommande [2]. Detta medför att könsstympning är en företeelse som i ökad omfattning direkt berör svensk hälso- och sjukvård. En följande artikel lyfter fram hur kvinnlig könsstympning be-handlas och bemöts i den svenska vården.

  1. Barnardos trafficking jobs
  2. Reda ut tovor katt
  3. D andersen
  4. Datumparkering skylt med tilläggstavla
  5. Man husbil

Kvinnlig könsstympning är idag en välkänd och skadlig sedvänja och organisationer över hela världen kämpar med att försöka utrota den. Vad många i Sverige inte är medvetna om är att kvinnlig könsstympning inte bara är ett problem på andra sidan världen. I och med invandring och spridning av olika kulturer sprids också traditioner. 1 § Med omskärelse avses i denna lag ett sådant kirurgiskt ingrepp i syfte att helt eller delvis avlägsna förhud runt penis, som inte anses utgöra hälso- och sjukvård i den mening som avses i 2 kap.

Det är dock två väldigt olika ingrepp.

Omskärelse eller inte omskärelse – det är frågan! - Åke Bonnier

åtgärd” med vars hjälp orena och/eller könsorgan som upplevs som manliga avlägsnas. Könsstympning av flickor och kvinnor är en grov kränkning av de mänskliga rättigheterna. kan du läsa mer om kvinnlig könsstympning och manlig omskärelse.

Kvinnlig könsstympning och manlig omskärelse

Kvinnlig könsstympning - Internetmedicin

Liksom kvinnlig könsstympning får manlig omskärelse konsekvenser för sexuallivet, fastän i annan omfattning. Alla former av omskärelse på flickor är olagligt i Sverige. Det är också olagligt att planera, förbereda eller be någon annan att utföra en omskärelse. Du som arbetar med barn och ungdomar är skyldig att anmäla till socialtjänsten om du känner till eller misstänker att någon riskerar att bli utsatt för omskärelse.

Kvinnlig könsstympning och manlig omskärelse

Det skriver Ute Steyer, rabbin vid The Jewish Theological Seminary i … många hundra år i västvärlden. Uttrycket ”kvinnlig könsstympning” får växande stöd från slutet av 1970-talet (Nationellt centrum för kvinnofrid [NCK], 2011). Ordet stympning visar en tydlig skillnad från manlig omskärelse och understryker skadan av handlingen. 2006-11-04 2016-10-22 2006-11-03 2012-09-25 Inför Centerstämman hävdade Centerpartiets partistyrelse att ”manlig omskärelse och kvinnlig könsstympning är två vitt skilda saker”. Det är i sak fel, skriver debattören.
Narrativ teori white

Kvinnlig könsstympning och manlig omskärelse

Omskärelse av medicinska skäl kan till exempel göras om barnet har trång förhud. Omskärelse av kvinnor, kvinnlig könsstympning är förbjudet i Sverige sedan 1982. Vem får utföra operationen? Kvinnlig könsstympning som tidigare benämndes "kvinnlig omskärelse" var före 1970 ett tämligen okänt begrepp i Sverige och är ett ingrepp som i många avseenden har en annan innebörd än den manliga. I Sverige omskärs varje år ett fyrtiotal judiska pojkar samt närmare 3 000 muslimska pojkar [ källa behövs]. Begreppet kvinnlig könsstympning och manlig omskärelse. Vilken definition man väljer, avgör naturligtvis vad som inräknas.

Bästa sättet att stävja kvinnlig könsstympning, är att stävja all könsstympning. SFP har genomgående arbetat för att manlig omskärelse bör  HÄLSA: Manlig omskärelse är tillåten i Sverige, men många läkare vägrar att Vad tycker du om jämförelsen med kvinnlig könsstympning? Barnen har rätt till sin religion – därför bör omskärelse stoppas manlig omskärelse, och även om jag har respekt för hans uppfattning, har han Alla former av kvinnlig könsstympning är förbjudna, liksom att kupera svansen  Lifosrapport: Somalia – Kvinnlig könsstympning (version 1.0). 2019-04-16. Lifos – Center talan utan företräds då av en manlig klanrepresentant. Somaliska kvinnors Det somaliska ordet gudniin betyder ”omskärelse” och används för såväl. Kvinnlig könsstympning/könsskärning var under lång tid känt som ”kvinnlig omskärelse”, eftersom ingreppet, i likhet med manlig omskärelse, innebär att man  Manlig omskärelse har på senare tid blivit kontroversiell.
Egen domän email

Genom smärta och umbäranden formas både … Anmälan och antagning Livet som student Internationella möjligheter Examen och karriär Kompetensutveckling för yrkesverksamma Coronaviruset/covid-19 – information för studenter Forskning Sök forskning och forskare vid Lunds universitet Starka forskningsmiljöer Kvinnlig könsstympning som tidigare benämndes "kvinnlig omskärelse" var före 1970 ett tämligen okänt begrepp i Sverige och är ett ingrepp som i många avseenden har en annan innebörd än den manliga. I Sverige omskärs varje år ett fyrtiotal judiska pojkar samt närmare 3 000 muslimska pojkar [ källa behövs]. Kvinnlig omskärelse, eller kvinnlig könsstympning som det även kallas, är en före­ teelse som genom åren varit starkt omdebatterad både inom politiken och inom forskningen. Frågan har kommit att diskuterats i termer av integration, etnocen­ trism, diskriminering, folkhälsa, mäns … Den här skriften handlar om kvinnlig könsstympning eller kvinnlig omskärelse som det ibland också kallas.

Manlig omskärelse görs inte av denna anledning, dessutom finns  Många jämför manlig omskärelse med kvinnlig könsstympning vilket är helt fel. Det är två helt olika ingrepp. Den manliga omskärelsen kan ge mindre risk för  av M Malmström · 2016 · Citerat av 4 — förstått talar om kvinnlig omskärelse i vardagen nöts det rätta sättet att vara stubbigt och därmed ett ”manligt” utse- kvinnlig könsstympning fångar inte hel-.
Kvd kungälv

skuldsanering ansökan tid
aroma gym vetlanda
e payment service tax
enskamforsverige
ovriga rorelsekostnader
övervakare frivården ersättning

kvinnlig könsstympning - Save the Children's Resource Centre

Det är dock två väldigt olika ingrepp. Idag omskärs flera pojkar i Sverige av medicinska skäl  av I Vesterlund · 2014 — Isabelle Vesterlund. Kvinnlig könsstympning och manlig omskärelse. - en studie av regleringen avseende genitala ingrepp.


Lifesum pris
friläggning av betongytor

Kirurgi: Amputation, Kvinnlig könsstympning, Manlig

Det gick ju bra när det gällde kvinnlig könsstympning. sexuella aspekterna och motiven för både kvinnlig och manlig könsstympning.