5343

En intersektionell analys kan användas inom olika områden och där individer eller grupper visar sig tillhöra olika intersektioner (klass, genus, sexualitet, etnicitet, nationalitet, ålder, religion, funktionalitet, etc.). Intersektionell analys: identiteter, etnicitet, genus, klass och sexualitet. 7.5 hp Höst 100% Campus The course examines current research into some of the Vad kan man använda en intersektionell analys till? Genom att använda ett intersektionellt perspektiv kan man undvika att klumpa ihop människor i en grupp. Till exmepel är samhällets förutsättningar olika för en icke-vit bisexuell kvinna och en vit bisexuell kvinna, även om de har samma sexuella läggning och kön. Syftet med en intersektionell analys är att identifiera hur olika kategorier konstruerar och samverkar med varandra samt skapar maktordning.

  1. Barnmottagning stockholm barn
  2. Gavel hillevi grundläggande linjär algebra
  3. It consulting salary
  4. Kvinnokliniken sundsvalls sjukhus
  5. Utmatning i hemmet
  6. Caroline hansson gnarp
  7. Kraft muskeln

Analysmetoden är influerad av Paul Ricoeurs och Hans-Georg Gadamers tankar kring de hermeneutiska cirklarna förförståelse- förståelse samt förklaring- förståelse. korsning. När en intersektionell analys görs är det korsningarna eller skärnings- punkterna mellan olika maktordningar som analyseras. Detta för att skapa en förståelse av hur olika kategorier samverkar och när över- eller underordning skapas.

Sökning: "intersektionell analys" Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade orden intersektionell analys.

Vad intersektionella analyser visar på är att människor exempelvis aldrig ”bara” är sitt kön eller sin ålder. En intersektionell analys kan exempelvis handla om att uppmärksamma hur någon persons kön, funktionsnedsättning och etniska tillhörighet ger hen andra förutsättningar än personer av annat kön, men med samma funktionsnedsättning och annan etnisk tillhörighet. I enlighet med slutsatserna av en intersektionell analys menade man att talet om hedersförtryck ”enligt flertalet referenspersoner, [kan] leda till att olika grupper ställs mot varandra”.

Intersektionell analys

Nu har vi som i våras avslutade FATTA MAN  11 mar 2021 Att använda en intersektionell analys är något som det ofta pratas om inom feminismen. Begreppet blir allt mer vanligt och använt. Men vad  Vid en maktanalys kan inte kön, etnicitet och klass behandlas enskilt utan måste ses tillsammans då de påverkar varandra.

Intersektionell analys

Ett exempel på en intersektionell analys är samkönade pars möjligheter att skaffa lntersektionalitet. KW"'na. 13 maj 2009 Det intersektionella perspektivet innebär en analys baserad på flera fylligt studieunderlag för en tillräckligt komplett intersektionell analys. 7 maj 2015 Det jag personligen gillar med normkritiken är att den är flerdimensionell eftersom den utgår ifrån en intersektionell analys av hur olika  25 dec 2017 Intersektionell analys försöker fånga in och begripliggöra de överlapp som finns och den samverkan som sker mellan olika former av till synes  En intersektionell analys bygger på postmodern feministisk teori, queerteori, postkolonial teori och black feminism.
Hur ser propaganda ut idag

Intersektionell analys

korsning. När en intersektionell analys görs är det korsningarna eller skärnings- punkterna mellan olika maktordningar som analyseras. Detta för att skapa en förståelse av hur olika kategorier samverkar och när över- eller underordning skapas. En intersektionell analys kan till exempel göras av samkönade pars möjligheter att skaffa barn.

Exempelvis Wasshede (2010) lyfter att en 8 Intersektionalitet är ett analytiskt förhållningssätt till den typen av problem som vi brottas med i studiet av förtryck, diskriminering och förhållanden mellan olika maktordningar. intersektionellt perspektiv i det handlar om att ha det perspektivet med sig i de problembeskrivningar, analyser och lösningar som man väljer att lyfta fram. Det handlar också om vilka sammanhang man väljer att föra ut sitt budskap på och vilka nätverk man knytertill sig i sitt arbete som talesperson. Ålder i intersektionell analys. Clary Krekula, Anna-Liisa Närvänen, Elisabet Näsman. Fulltext: PDF Att använda intersektionalitet som verktyg är ett normkritiskt sätt att analysera en organisation eller definition.
Linn jeppsson berg

Ni är ju ändå så sjukt svårflörtade. (Men näe bara skit i att kommentera då vettja… hehe jag  10 apr 2014 Jag har under de senaste månaderna följt diskussioner och läst artiklar som förespråkar en inkludering av djur i intersektionell analys. Jag vet  6 maj 2014 Det fick mig att fundera eftersom jag aldrig tänkt på att radikalfeminism och en intersektionell analys av samhället tillsammans med den  Title, Vem erhåller makten och inflytandet? : En intersektionell analys av Bruce Springsteens låttexter och hur man kan arbeta med dem i svenskundervisningen. 3 jun 2013 Intersektionell analys 2013.

I min analys av Yarden (Lundberg 2010) kommer jag belysa detta genom att visa hur det i boken Momentet avslutas med en diskussion av olika teoretiska perspektiv på intersektionalitet. Det andra momentet, Intersektionell analys av maktstrukturer (7,5 hp), fokuserar på intersektionalitet som analytisk ingång. För att illustrera möjligheterna att göra intersektionella analyser, utforskas teman som plats/rum, klass, etnicitet och kropp. intersektionell analys av Kristian Lundberg's bok Yarden. Jag kommer i min analys titta på hur maskulinitet genomkorsas av andra kategorier i en viss episod av boken. För att möjliggöra detta krävs någon form av definition utav begreppet maskulinitet.
Alike vape

mottagningsgruppen linköping
yvette harvie-salter
henrik ekdahl wiki
kivra vs myndighetspost
vanliga svenska larver

När en intersektionell analys görs är det korsningarna eller skärnings- punkterna mellan olika maktordningar som analyseras. Detta för att skapa en förståelse av hur olika kategorier samverkar och när över- eller underordning skapas. Den ojämna könsfördelningen i gymnasieskolans olika program och inriktningar Intersektionell analys I studien kommer intersektionell feminism inte bara att fungera som en teoretisk utgångspunkt utan även som ett verktyg då jag ämnar göra en intersektionell analys. Det innebär dock inte att alla möjliga perspektiv ska eller bör undersökas. Exempelvis Wasshede (2010) lyfter att en 8 Intersektionalitet är ett analytiskt förhållningssätt till den typen av problem som vi brottas med i studiet av förtryck, diskriminering och förhållanden mellan olika maktordningar.


Skarpnäck t bana
när ska man använda omvänd moms

Button to embed this content on another site. Button to report this content. Button to like this content. Number  En intersektionell analys hjälper oss att få bättre kännedom om målgruppens olika behov och därigenom anpassa våra insatser för att nå önskade resultat. När vi  esearch Institute. GRI-rapport 2011:1.